Vision Express

Zarezerwuj wizytę

Wybierz preferowany termin i godzinę

Przypominamy, że podczas badania osoby niepełnoletniej wymagana jest obecność opiekuna prawnego.

1. Jakie badanie Cię interesuje?

2. Jaki jest wiek pacjenta?

3. Znajdź swój salon

Wszyscy Eksperci

4. Który termin badania wybierasz?

5. Podaj proszę dane pacjenta

Umów wizytę

*Dane wrażliwe (dane o stanie zdrowia) będą przetwarzane tylko w przypadku realizacji zakupu produktów, dla których podanie takich danych jest niezbędne (o wadzie wzroku). Dla realizacji zakupu pozostałych produktów Vision Express SP Sp. z o.o. nie będzie przetwarzał Państwa danych wrażliwych.

Potwierdź wizytę

Na podany numer telefonu został wysłany SMS z kodem.
Wpisz kod w celu potwierdzenia badania.

Potwierdź